Radisson SAS
Dansk Deutsch English Estonian Français Norsk Suomi Svenska Русский
Help
Home My Bookings Find Hotels Pleasure Business Plan a Meeting Partners & Miles
RadissonSAS.com
 
 
Privaatsuslubadused   Rezidor Hotel Groupi privaatsuspoliitika

Rezidor Hotel Groupi PRIVAATSUSKOHUSTUS

Rezidor Hotel Group suhtub andmekaitsesse väga tõsiselt. Siin on meie kümme lubadust teile kui meie hotelli või veebilehtede külastajale:

  1. Teavitamine. Me teavitame teid õigeaegselt ja kohasel moel teie isikuandmete kogumisest, kirjeldades kogutavate andmete olemust, nende kasutusviise ja kolmandaid osapooli, kellega me võime neid andmeid jagada.
  2. Valik. Tellides meie uudiskirju või osaledes meie turunduskampaaniates pakume teile valikuvõimalust teie isikuandmete kasutamise ja jagamise osas ning järgime teie tehtud valikuid.
  3. Asjakohasus. Me kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindlateks, eelnevalt määratletud eesmärkideks, ning ei kasuta neid ilma teie vastava nõusolekuta mingitel muudel eesmärkidel.
  4. Säilitamine. Me säilitame teie isikuandmeid seni, kuni vajame neid kogumise põhjuseks olnud eesmärkidel, või nagu seadustega lubatud.
  5. Täpsus. Me teeme kõik, et meie arhiivis leiduvad isikuandmed oleksid täpsed.
  6. Juurdepääs. Teie nõudel informeerime teid vastavalt seadusele sellest, millised teie isikuandmed on meie andmebaasi salvestatud.
  7. Turvalisus. Me võtame tarvitusele kohased füüsilised, tehnilised ja administratiivsed meetmed kaitsmaks teie isikuandmeid kaotsimineku ja volitamata kasutamise, juurdepääsu, avaldamise, muutmise või hävitamise eest.
  8. Jagamine. Välja arvatud käesolevas Poliitikas kirjeldatud juhtudel ei jaga me teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kolmandate osapooltega.
  9. Rahvusvaheline edastamine. Kui me edastame teie isikuandmeid riiki, mis asub väljaspool EL-i seadusandluse kehtivuspiire (sealhulgas Šveits, Norra ja Island), võtame tarvitusele kohased meetmed kaitsmaks teie privaatsust ja edastatavaid isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele.
  10. Jõustamine. Me teostame regulaarselt järelevalvet selle üle, kuidas me kõnealuseid privaatsuslubadusi täidame.

Teie kohta käiva teabe vaatamiseks, küsimuste esitamiseks privaatsuspoliitika kohta, turunduseelistuste muutmiseks või kaebuse esitamiseks pöörduge meie poole aadressil:

The Rezidor Hotel Group's Data Protection Office 
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Belgium
Tel 0032 2 702 9200
Faks 0032 2 702 9300
E-post: privacy@rezidor.com

  

Contact Us Privacy Policy Toll-free Numbers About Us Careers Best Online Price Guarantee
Other Brands in The Rezidor Hotel Group: Park Inn Country Inns Regent Radisson SAS Hotels & Resorts
National Websites: United Kingdom Ireland
© 2009 The Rezidor Hotel Group. All rights reserved