Radisson SAS
Dansk Deutsch English Estonian Français Norsk Suomi Svenska Русский
Help
Home My Bookings Find Hotels Pleasure Business Plan a Meeting Partners & Miles
RadissonSAS.com
 
 
Rezidor Hotel Groupi külastaja privaatsuspoliitika

Mida see poliitika hõlmab

Külastaja privaatsuspoliitika („Poliitika”) kirjeldab, kuidas Rezidor Hotel Group, tegutsedes Taani kaubamärgivaldusettevõtte Rezidor Hospitality A/S või muude sidusettevõtete („Rezidor”) kaudu kogub, kasutab, jagab ja kaitseb meie külastajate isikuandmeid. „Isikuandmed” on igasugusel kujul jäädvustatav teave, mis võimaldab teie isiku identifitseerimist kas ainult sellele teabele tuginedes või koos muu meile kättesaadava teabega.
See Poliitika ei kehti meile mittekuuluvate või meie poolt mitte kontrollitavate äritegevuste ja veebilehtede puhul ning meil mitte töötava või meie poolt mitte juhitava personali puhul. Rezidor omab litsentsi opereerida ise või lasta teistel opereerida hotelle Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas kaubamärkide all „Radisson Blu”, „Radisson SAS”, „Radisson”, „Park Inn”, „Regent”, „Country Inns & Suites” ja „Missoni Hotels” (kogunimetusega „Rezidor Brand Hotels”).
Mõned Rezidor Brand Hotels hotellid kuuluvad ja on opereeritud iseseisvate frantsiisivõtjate poolt. See Poliitika ei hõlma meie iseseisvate frantsiisivõtjate privaatsuspõhimõtteid. Isikuandmete edastamisel vahetult meie frantsiisivõtjale kehtib frantsiisivõtja privaatsuspoliitika. Palun pidage silmas, et me nõuame oma frantsiisivõtjate privaatsuspoliitika kooskõlas olemist meie Privaatsuskohustustega ning vastamist kõigile kehtivatele privaatsus- ja andmekaitseseadustele, ehkki nende tegelikud privaatsuspoliitikad võivad erineda käesolevast Poliitikast.
Meie veebilehtedel võib leiduda linke teistele veebilehtedele, mille privaatsuspoliitikad võivad erineda Rezidori privaatsuspoliitikast. Mõnel juhul võite lingi abil teisele lehele liikudes näha endiselt meie kaubamärki, ehkki vaatate tegelikult juba kolmanda poole pakutavat sisu. Esitades isikuandmeid sellistel lehtedel kehtib teie teabele nende privaatsuspoliitika ja teil tuleks tutvuda nimetatud poliitikatega.

Teie nõustumine selle Poliitikaga

See Poliitika on osa tingimustest, mille alusel te meie teenuseid kasutate. Kasutades meie veebilehti ja broneerimise kesksüsteemi ning peatudes ükskõik millises Rezidor Brand Hotels hotellis nõustute sellega, et me kasutame teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele.
Me säilitame teie isikuandmeid seni, kuni vajame neid kogumise põhjuseks olnud eesmärkidel, või nagu seadustega lubatud.

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume

 • Me kogume tehingutega seotud teavet (näiteks teie nimi, e-postiaadress, telefoninumber, broneeringuandmed) ning teavet, mida teie meile esitate näiteks broneerimise kesksüsteemi kaudu hotellitoa broneerimisel, Rezidor Brand Hotel hotellis peatumisel, meie uudiskirja tellimisel.
 • Me kogume külastajate kohta isikuandmeid avalikest allikatest ja teistelt ettevõtetelt, kellel on õigus vastavat teavet meiega jagada.
 • Kui te edastate meile teiste inimeste isikuandmeid, näiteks „Send to a Friend” („Saada sõbrale”) funktsiooni kaudu, või kui teised inimesed edastavad meile teie isikuandmeid, siis kasutame neid andmeid ainult sellel eesmärgil, milleks need meile edastati. Selliseid andmeid me ei säilita.
 • Tutvuge lähemalt, millist teavet me kogume Interneti abil.

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid lastelt

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt lastelt. Kui teie laps on teie arvates edastanud meile isikuandmeid, pöörduge palun meie poole, et me saaksime teie lapse isikuandmed tuvastada ja kustutada.

Teie isikuandmete kogumise eesmärk

Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teile soovitud teenuste pakkumiseks;
 • Rezidor Brand Hotel hotellis peatumise muutmiseks teie jaoks isikupäraseks;
 • meie veebilehtede funktsionaalsuse tugevdamiseks ning kujunduse ja sisu personaliseerimiseks vastavalt teie vajadustele, huvidele ja eelistustele;
 • teie nõusolekul ja järgides teie privaatsuseelistusi teile reklaamsõnumite ja eripakkumiste saatmiseks;
 • turvalisuse tagamiseks ja pettuste vältimiseks;
 • meie külastajate paremaks mõistmiseks;
 • meie programmide, teenuste ja veebilehtede parandamiseks ning
 • meie programmide ja teenuste tõhusamaks turustamiseks.

Teie isikuandmete kasutamine turunduseesmärkidel

Te saate valida, kas soovite saada meilt turundusalaseid teadaandeid või mitte, ning te saate oma privaatsuseelistusi igal ajal muuta, edastades meile kirjaliku teate aadressidel, mis on teile näidatud turundusteabe tellimisel ja laekumisel.

Kui te ei soovi saada meilt reklaamsõnumeid, ei saada me teile puhtalt reklaamialase sisuga teateid ja ei jaga teie isikuandmeid teiste ettevõtetega. Me võime teiega aga siiski ühendust võtta uurimis- ja halduseesmärkidel, näiteks teie broneeringu või tehingu kinnitamiseks.

Teie isikuandmete jagamine

Me võime teie isikuandmeid jagada järgmistel viisidel:

 • Me jagame teie isikuandmeid teiste Rezidori ettevõtetega ulatuses, mis on vajalik teie poolt soovitud teenuste nõuetekohaseks pakkumiseks; selsamal eesmärgil jagame teie isikuandmeid ka ettevõttega Carlson Companies Inc. või selle sidusettevõtetega, kui see on vajalik teie poolt soovitud teenuste pakkumise tagamiseks (nt broneering, tühistamine, tellimuste muutmine, lojaalsusprogrammi liikmelisus). 
 • Me jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, kes teostavad meie nimel teenuseid, näiteks rakenduste haldamist ja tehnilise infrastruktuuri tuge pakkuvate ettevõtetega.
 • Tuginedes teie privaatsuseelistustele võime jagada teie isikuandmeid teiste Rezidor Hotel Groupi kuuluvate ettevõtetega, teiste Rezidori poolt valitud ettevõtetega, sealhulgas strateegiliste partneritega, kes kasutavad neid andmeid teile reklaamteadete ja eripakkumiste saatmiseks.

Meie teenusepakkujad, strateegilised partnerid ja Rezidor Brand Hotels hotellid on lepinguliselt kohustatud kasutama meie poolt jagatavaid isikuandmeid ainult piiratud otstarbel, milleks me kõnealuseid andmeid neile edastame, ning võtma tarvitusele mõistlikke meetmeid kaitsmaks teie isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja turvalisust. Nad ei tohi kasutada ega jagada teie isikuandmeid viisil, mis pole kooskõlas meie poolt teile antud lubadustega, ning nad peavad täitma kõiki kehtivaid privaatsus- ja andmekaitseseadusi.
Me võime teie isikuandmed üle kanda teise juriidilise isiku valdusesse, kes on omandanud Rezidori aktsiad või enamuse varadest näiteks müügi, ühinemise, reorganiseerimise, maksejõuetuks muutumise, lahutamise või likvideerimise teel eeldusel, et omandav juriidiline isik kasutab ka edaspidi teie isikuandmeid käesolevast Poliitikast lähtudes.
Me võime teie isikuandmeid jagada või üle kanda kõrvalistele kolmandatele pooltele, kui nende avaldamine on vajalik seaduse, normatiivakti, kohtu korralduse või kohtukutse täitmiseks; koostööks korrakaitse- või muu riikliku uurimisasutusega; kaitsmaks teid ja teie seaduslikke õigusi, vara ja turvalisust, meie töötajaid, agente ja teisi külastajaid.

Teie isikuandmete kaitse

Me rakendame isikuandmete haldamisel ja edastamisel kohaseid füüsilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, sealhulgas kohaseid turvameetmeid kõnealuste andmete kaitsmisel tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise või tahtmatu kaotamise, väärkasutuse, muutmise, volitamata avaldamise või juurdepääsu ning kõigi muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.

Teie isikuandmete piirideülene edastamine

Meie veebilehed ja andmebaasid paiknevad praegusel hetkel Taanis, Belgias, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides asuvates serverites; mitmesuguseid andmeid saadetakse firma Carlson Companies Inc. serverisse Ameerika Ühendriikides seoses broneeringute, tühistamiste ja tellimuste parandamistega broneerimise kesksüsteemis, mis asub Omahas, Nebraskas, USA-s. Eri riikides kehtivad erinevad andmekaitseseadused, mõned neist on rangemad kui teised. Juhul, kui me edastame teie isikuandmed ühest riigist teise, võtame tarvitusele kohased meetmed kaitsmaks teie privaatsust ja isikuandmeid vastavalt EL-i programmi Safe Harbor privaatsuspõhimõtetele. Kasutades meie veebilehti, osaledes meie programmides või peatudes Rezidor Brand Hotels hotellides nõustute te oma isikuandmete edastamisega ükskõik millisesse maailma riiki vastavalt käesoleva Poliitika tingimustele.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Kui te külastate ükskõik millist meie veebilehte, võime kasutada järgmisi veebitehnoloogiaid järgmist liiki teabe kogumiseks: 

 • Me kogume teavet, mille teie veebibrauser saadab meile automaatselt kohe, kui te saabute meie veebilehele. Harilikult hõlmab see teave teie internetiteenuse pakkuja IP-aadressi ja operatsioonisüsteemi liiki ning teie arvutisse installitud brauserit.
 • Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver lisab teie arvuti kõvakettale. Me kasutame seansiküpsiseid, et määrata teie arvutile juhuvaliku meetodil genereeritud kordumatu identifitseerimisnumber iga kord, kui te meie veebilehti külastate. Pärast brauseri sulgemist seansiküpsis aegub. Me kasutame seansiküpsiseid selleks, et toetada meie veebilehtede funktsionaalsust – milliseid lehekülgi külastatakse, milliseid linke kasutatakse ja kui kaua igal leheküljel viibitakse. Me võime kasutada ka nn. püsiküpsiseid. Need küpsised brauseri sulgemisel ei aegu, jäädes teie arvutisse kuni aegumistähtaja saabumiseni või kuni te need kustutate. Iga kord, kui te külastate taas ühte meie veebilehtedest, tunneb meie veebiserver teie arvuti kõvakettal asuva küpsise ära. Teie arvutile püsiva kordumatu identifikaatori määramisega saame me luua andmebaasi teie eelnevatest valikutest ja eelistustest. Olukordades, mil neid valikuid ja eelistusi on vaja uuesti koguda, saab seda teha automaatselt ja säästa seeläbi teie aega ja vaeva. Teie arvutile püsiva kordumatu identifikaatori määramine aitab meil ka pidada täpsemat arvestust meie veebilehtede külastajate arvu, samale lehele naasmise sageduse, veebilehtede kasutusviisi muutumise ja meie reklaamikampaaniate tõhususe üle. Kui te saabute meie veebilehtedele meie poolt saadetud e-kirja kaudu või kui te olete ühe külastuse ajal loonud „kasutajaidentiteedi”, saab meie või meie kolmanda poole teenusepakkuja küpsiste kaudu laekunud teabe siduda meie arhiivis leiduva teie isikut tuvastava teabega.
 • Meie veebilehtedel võib leiduda elektroonilisi kujutisi ehk „veebimajakaid” – mida mõnikord kutsutakse ka „ühepikslised gifid” või „tühjad gifid”. Me kasutame neid veebimajakaid täpsema teabe saamiseks sellest, kuidas külastajad kasutavad meie veebilehti, ja selleks, et hinnata meie reklaamikampaaniate tõhusust. Me võime lisada veebimajakaid ka e-reklaamkirjadesse, et selgitada välja, kas kirji on avatud ja vastavalt selle sisule tegutsetud. Me võime veebimajakate abil saadud teabe siduda muu teie isikut tuvastava teabega.

Muudatused selles Poliitikas

 • Me jätame endale õiguse teha vastavalt meie äranägemisele igal ajal selles Poliitikas muudatusi.
 • Me teavitame teid igast selle Poliitika materiaalsest muudatusest, paigutades vastavasisulise teate iga meie veebilehe avaleheküljele ja parandatud Poliitika ülaossa vähemalt 30 päevaks pärast uut jõustumiskuupäeva. Selle Poliitika materiaalsed muudatused jõustuvad teadaandel märgitud jõustumiskuupäeval või, kui jõustumiskuupäeva pole toodud, 30 päeva pärast seda, kui me oleme saatnud teile vastavasisulise teadaande. Meie veebilehtede regulaarse külastamise eest selles Poliitikas tehtud võimalike muudatuste teadasaamiseks vastutate teie.
 • Kui me teostame selles Poliitikas ainult pisimuudatusi, siis asendame selle Poliitika uuega ja muudame „jõustumiskuupäeva” selle Poliitika ülaosas vähemalt 30 päevaks pärast uut jõustumiskuupäeva, et teavitada teid sellest, mis on muutunud. Pisimuudatuste hulka kuuluvad näiteks muutused meie kontaktandmetes või selle Poliitika alajaotiste näidistes.

Läbipaistvus

Vaatamaks meie valduses olevat teid puudutavat teavet pöörduge meie andmekaitsebüroosse (Rezidor's Data Protection Office, nagu toodud ülalpool) ja esitage nõue oma isikuprofiili koopia saatmiseks teie kodusele tavaposti või e-posti aadressile. Me rakendame turvalisi meetmeid teie isiku tuvastamiseks ja kinnitamiseks, et vältida soovimatute inimeste juurdepääsu teie andmetele. Kui te soovite andmeid parandada, vastame teie nõudele mõistliku ajavahemiku jooksul. Teid puudutava teabe eemaldamiseks meie arhiivist pöörduge meie poole nõudega, et kogu teid käsitlev teave kustutataks.

Rezidor Hotel Groupi andmekaitsebüroo (The Rezidor Hotel Group's Data Protection Office)

Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Belgium
 
Tel 0032 2 702 9200
Faks 0032 2 702 9300

või e-posti teel aadressil privacy@rezidor.com.

Privacy Promises
  

Contact Us Privacy Policy Toll-free Numbers About Us Careers Best Online Price Guarantee
Other Brands in The Rezidor Hotel Group: Park Inn Country Inns Regent Radisson SAS Hotels & Resorts
National Websites: United Kingdom Ireland
© 2009 The Rezidor Hotel Group. All rights reserved