Radisson SAS
Dansk Deutsch English Estonian Français Norsk Suomi Svenska Русский
Hjälp
Hem Mina bokningar Sök Hotell Fritid Affärsresa Planera ett möte Samarbetsparter och flygmil
RadissonSAS.com
 
 
Konfidentialitetspolicy för Rezidor Hotel Group

INTEGRITETSÅTAGANDE FÖR Rezidor Hotel Group

Vi tar frågor om integritet och skydd av personuppgifter på största allvar inom Rezidor Hotel Group. Här följer våra tio löften till dig som hotellgäst eller besökare på våra webbplatser:

  1. Underrättelse. När vi samlar in personuppgifter om dig får du genast lämpliga upplysningar om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi kommer att använda dem och vilka typer av tredje part som kan ta del av dem.
  2. Valmöjligheter. När du prenumererar på något av våra nyhetsbrev eller deltar i våra marknadsföringsevenemang får du själv välja hur vi ska använda och sprida dina personuppgifter och vi respekterar dina önskemål.
  3. Relevans. Vi samlar bara in så många personuppgifter som vi behöver till ett specifikt och angivet ändamål och vi använder dem inte till andra ändamål utan ditt godkännande.
  4. Lagring. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge de behövs till det syfte som låg bakom registreringen eller i enlighet med gällande lag.
  5. Korrekthet. Vi arbetar för att se till att personuppgifterna i vårt register är riktiga.
  6. Tillgång. På begäran kan du få ett utdrag ur våra register med alla personuppgifter som vi har lagrat om dig - det har du rätt till enligt lagen.
  7. Säkerhet. Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust och obehörig användning, åtkomst, spridning, ändring och radering.
  8. Spridning. Med undantag av vad som anges i den här policyn sprider vi inte dina personuppgifter till tredje part utan godkännande.
  9. Överföring till andra länder. Om vi överför dina personuppgifter till ett land som inte omfattas av EU:s regelverk (inklusive Schweiz, Norge och Island) vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda din integritet och de personuppgifter som överförs i enlighet med gällande lagstiftning.
  10. Kontroll. Vi genomför regelbundet kontroller av hur vi uppfyller vårt integritetsåtagande.

Om du vill beställa ett registerutdrag, ställa frågor om vårt integritetsarbete, ändra dina önskemål om reklamutskick eller lämna in ett klagomål, kontakta oss på:

Rezidor Hotel Group, Data Protection Office 
Avenue du Bourget 44
1130 Bryssel
Belgien
Tel. 0032 2 702 9200
Fax: 0032 2 702 9300
E-post privacy@rezidor.com.

  

Kontakta oss Integritetspolicy Avgiftsfria nummer Om oss Jobb Bästa Online Prisgaranti
Övriga varumärken inom The Rezidor Hotel Group: Park Inn Country Inns Regent Radisson SAS Hotels & Resorts
National Websites: United Kingdom Ireland
© 2009 The Rezidor Hotel Group. Samtliga rättigheter förbehålles